Läkemedelsskador

Om du skadas av läkemedel kan du ha rätt till skadestånd om skadan med övervägande sannolikhet orsakats av biverkningar av sådana läkemedel som omfattas av läkemedelsförsäkringen. Ett villkor är att skadan ska vara allvarligare än grundsjukdomen.