Produktansvarsskador

Du har rätt till ersättning för skada som en produkt har orsakat på grund av en säkerhetsbrist. En produkt har en säkerhetsbrist om produkten inte är så säker som man skäligen kan förvänta. Säkerheten ska bedömas med hänsyn till hur produkten kunnat förutses bli använd och hur den har marknadsförts, samt även med hänsyn till innehållet i bruksanvisningen.