Olycksfallsskador

Om du halkar och skadar dig kan du få skadestånd från fastighetsägare eller kommun som inte sandat gångväg eller från butiks- och restaurangägare som inte satt upp varningsskylt för vått nystädat golv. Det krävs att de som ansvarar har agerat vårdslöst. Finns olycksfallsförsäkring (individuellt tecknad eller som tillägg till hemförsäkring) kan ersättning även lämnas därifrån.