Patientskador

Om du drabbas av en skada i samband med hälso- och sjukvård (även tandvård) kan du få ersättning, bland annat om skadan varit möjlig att undvika, berott på ett  överfört smittämne som lett till infektion eller berott på felaktig eller försenad diagnos. Ersättning lämnas från vårdgivarens obligatoriska ansvarsförsäkring.