Trafikskador

Trafikförsäkringen ger förare och passagerare ersättning om de skadas i trafiken, oavsett vem som är vållande.  Dessutom ersätts cyklister eller gångtrafikanter som blivit påkörda. Den som skadas bör söka vård direkt och få sina skador dokumenterade, eftersom detta kan få stor betydelse för försäkringsbolagets bedömning om senare besvär kan anses bero av trafikolyckan.