Skadeståndsrätt

Juristfirman har kunskaper om de regler som gäller när en person eller ett företag har orsakat en skada på någons egendom eller person, under vilka förutsättningar den som drabbats kan få ersättning samt hur stor ersättningen ska vara.

Klickar du på rubrikerna här nedan kan du kan läsa mer om de olika typer av skadestånd där juristfirman biträder både enskilda och företag med krav på skadestånd.