Kontraktuella skadestånd

Juristfirman biträder enskilda och företag i frågor om skadeståndsskyldighet som kan uppkomma på grund av avtalsbrott (kontraktsbrott).